hekim haklari derneği
hekimhaklari facebook
hekimhaklari facebook
Genel Başkanımız Prof.Dr.Adem AKÇAKAYA’nın Genel Kurul’a hitaben konuşması
Genel Başkanımız Prof.Dr.Adem AKÇAKAYA’nın Genel Kurul’a hitaben konuşması
Genel Başkanımız Prof.Dr.Adem AKÇAKAYA’nın Genel Kurul’a hitaben konuşması 21.12.2014

Değerli katılımcılar, Kıymetli Meslektaşlarım,

Ülkemizde teknolojik ilerlemeler, kamusal alandaki reformlar, yapılan bayındırlık faaliyetleri ve sağlıkta hastaya sunulan hizmette ilerlemeler olmuş ve bu gelişmeler biz hekimleri  mutlu etmiştir.

Bu olumlu gelişmelerin yanında sağlık çalışanları olarak değerlendirme yaptığımız da ise maalesef hasta menfaatine olan bu ilerlemelerin bizler için olmadığı, hatta bir çok kazandığımız, elimizde bulunan haklar konusunda geriye düştüğümüzü görmekteyiz.

Sağlığa yeniden yön verdiğimiz bir dönemde genel popülizmin baskısına yenildik. Sağlık sisteminin bir önceki dönemdeki çarpıklıkları ve bazı hekimlerin kötü uygulamaları sağlık çalışanları ile birlikte hekimlerde de özlük haklarında gerileme, mesleki uygulamalarında kısıtlamaların oluşmasına neden oldu. Gerek kamu ve gerek özel sektörde hekim haklarında iyileştirmelerin yetersiz kaldığını, eğitim araştırma fonksiyonlarının öncelenmesi gereken üniversitelerde ise çözülmelerin olduğunu görmekteyiz.

Meslektaşlarımız arasından sorunları çözüm bekleyen bazı gruplardan kısa kısa örnekler vererek ne kadar çok yapmamız gereken işler olduğunu belirtmek istiyorum:

- Aile Hekimleri: Sağlık sistemimizin temel dinamiği olan ve yeniden yapılanmanın üzerine kurulduğu bu meslektaşlarımız birçok sorunları ile sürekli gündeme oturmakta, eylemler yapmak zorunda kalmaktadır. Son zamanlarda nöbet ve çalışma koşullarında gelişen yeni uygulamaları tepki ile karşılamaktadırlar.

- 2.ve 3.Basamak Hekimleri: Hastanelerinde iş yoğunluğu, acillerde şiddet ile toplumdaki algı değişimi ve değersizleşme ile karşı karşıya kalmışlardır. Performans gelirlerinin halen emekliliğe yansıtılamaması sorunu, çözülememiş bir sorun olarak durmaktadır.

- Asistan Hekimler: Eğitim almaktan çok iş yükünü paylaşan, uzman gibi çalışan hekim rolünü üstlenmiştir. Asistan karneleri, eğitimin standardizasyonu sorunları çalışmalara rağmen halen çözülememiştir.

- Üniversite hastaneleri: Yetenekli öğretim üyelerinin  büyük bir kısmının özele kayması ve üniversite hastanelerinin ekonomik dar boğazda olması hem hizmet hem de eğitim-araştırma ayağında eksikliklere neden olmaktadır. Bir türlü tam gün yasasının uygulanmasına olanak vermeyen hukukçuların kararları ile ne yapacaklarını, hangi yönetmelik ve kanunlara uyacaklarını, nerede nasıl çalışacaklarını bilemez hale gelmişler, son anayasa mahkemesinin kararı bile sorunu çözememiş halen muayenehanesi olan öğretim üyelerinin durumunun ne olacağı anlaşılamamış bir durumdadır.

- Özel hekimlik: Sağlıkta dönüşümün başlangıcında patron konumunda bir çok hastane, poliklinik ve tıp merkezi açan meslektaşlarımız bugün sigortası bile tam yatırılamayan hakedişlerini aylar sonra alan, hatta alamayan vasıfsız işçi konumuna indirgenmiştir. Hakediş oranlarındaki düşüşler çok sayıda hasta bakmak ve kotayı doldurmak gibi zorunluluklar hekimlerimizi zor durumda bırakmıştır.

- Muayenehane hekimleri: Artık çok özellikli işler yapanların dışında ayakta kalmaları mümkün görülmüyor, hepimiz için bir özgürlük alanı olan bu grubu korumak zorundayız, ne kadar özgür ve kendi işini yapabilir olmaktan çıktıysak hem itibarımızı hem de özlük haklarımızı o ölçüde kaybetmekte olduğumuzun farkına varmamız gerekir. Talep etmemiz gereken muayenehane hekimlerinin de devlet sigortası ile hasta bakabilmesi ve SGK ile anlaşma yapabilmesidir.

- Yönetici hekimler: Kendi meslektaşlarını ve kurumlarını yönetirken patron veya kamunun baskısı ve meslektaşlarının talepleri arasında sıkışan aslında görsel açıdan rahatmış gibi olup hem hasta şikayetleri hem de  bir üst yönetim arasında cenderede kalan, son uygulamalar ile kendini güvensiz hisseden bir guruba dönüştü, yöneticilik yapılan denetlemeler ve alınan cezalar dolayısı ile cazip olmaktan çıkıp çoluğundan çocuğundan bazen de rızkından fedakarlık yapan insanların oluşturduğu bir grup haline geldi. Dürüst insanların bu grupta kalabilmesi için güvencelerinin ve özlük haklarının artırılması gerekmektedir, üst düzey yöneticilerimizin özlük haklarının normal çalışan hekimlerin gerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz.

-Sayın Meslektaşlarım,

Kuruluşunu birlikte yaptığımız, bizim derneğimiz olan,  hekim hakları derneğinin bu dönemdeki amaçlarını  kısaca belirterek konuşmamı tamamlamak istiyorum:

1- Hekim hakları derneği hekimlerin meslekleri ile ilgili problemlerini tartışacakları bir platform oluşturmayı,  Hekimlerin mesleki faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirip bu önerilerini sağlık alanında politika yapıcılara iletmeyi,

2- Hekimlerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesi için bilimsel faaliyetlerini desteklemeyi, Hekimlik eğitiminin bilimsel ölçülerde geliştirilmesi ve  Türk hekimliğinin dünya ölçeğinde yarışır hale gelmesi için katkılar sunmayı,

3- Diğer hekim platformları ve hekim dışı sağlık çalışanlarının oluşturdukları platformlarla ortak çalışmalar yürüterek ortak projeler geliştirmek ve sağlık politikalarının oluşmasında paydaş hale gelmeyi,

4- Hekimlerin çalışma şartları ve özlük hakları ile ilgili karşılaştıkları sorunlarla ilgili destek sunmayı,

5- Malpraktis ve hasta şikayetleri ile yargılanmakta olan meslektaşlarımıza destek vermeyi ve onlarla birlikte mahkemelere iştirak etmeyi,

6- Tayin, atama, terfi ve kadro ihtasında haksızlık yaşadıklarını düşünen meslektaşlarımızla birlikte ilgili birimlere başvurmayı ve oluşmuş ise mağduriyetleri gidermede destek olmayı,

7- Birlikte güzel günlere ulaşmak ve bu ülkeye sahip çıkacak imanlı, ülkesini seven yeni hekimler yetiştirmeye öncülük etmeyi öğrencilerle ilgilenmeyi hedefleyecektir,

Rabbim Yar ve yardımcımız olsun,

Saygılarımla

Prof.Dr.Adem AKÇAKAYA
Hekim Hakları Derneği Genel Başkanı

Diğer Haberler
BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
ODALARA NİSBİ TEMSİL SİSTEMİ GETİRİLMELİ
BASIN BİLDİRİSİ
Hekim Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA'nın Uyarıları
GÜNCEL COVID-19 TEMASI OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(05.04.2020)
HABERTÜRK: HEKİM HAKLARI DERNEĞİ BAŞKANI PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA ''DOKTORLARA HER 5-7 GÜNDE BİR TEST İSTİYORUZ''
ŞİKAYET VE ŞİDDET KORKUSU GENÇ DOKTORLARI HASTAYLA FAZLA YÜZ YÜZE GELMEYECEKLERİ BRANŞLARA YÖNELTİYOR
HEKİM HAKLARI DERNEĞİ' NDEN ÇAĞRI: DOKTORLARA SAHİP ÇIKIN
SAĞLIKTA ŞİDDET ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SAĞLIKTA ŞİDDET NEDENİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI
TIBBİ MALPRAKTİS & SİGORTA & DAVA YÖNETİMİ (SİGORTA HEKİMİ KORUYOR MU?)
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan TÜKEK'i Ziyaret
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU
HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI HEKİMLERE TAM KORUMA SAĞLIYOR MU ?
YENİ SEÇİLEN YÖNETİM KURULUNUN İLK TOPLANTISI
HEKİM HAKLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA SEÇİLDİ.
MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ! BAŞIMIZ SAĞOLSUN!
YENİ SAĞLIK BAKANIMIZA ZİYARET
İstanbul Tabip Odası Seçim Sonuçları-2016
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNİ KINAMA (BASIN AÇIKLAMASI)
İstanbul Tabip Odası yeni yönetim ve başkanını seçecek
ULUSLARARASI KATILIMLI PALYATİF BAKIM VE HOSPİS KONGRESİ
HEKİM HAKLARI DERNEĞİ DERGİSİ
Genel Başkanımız Prof.Dr.Adem AKÇAKAYA’nın Genel Kurul’a hitaben konuşması
 
 
doktoryaninda.com Sağlık Bakanlığı İstanbul Tabip Odası Türk Tabipleri Birliği
ANA SAYFA KURUMSAL SEKTÖR HABERLERİ FAALİYETLER HUKUK-MEVZUAT ÜYELİK FORMU GALERİ BİZE DANIŞIN İLETİŞİM
Haseki Sultan, Küpeşteciler Sk. No:7, 34096 Fatih/İstanbul, Türkiye
Tel: 0505 366 0 443 / Faks: 0505 366 0 443
hekimhaklarider@gmail.com

Copyright © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

www.hekimhaklaridernegi.org